Mastomäki Yhtiöt Oy asennus- ja kokoamispalvelu

Asennus ja kokoaminen

Asennuspalvelu on helppo, vaivaton ja nopea ratkaisu tuotteillemme.

Kysyessäsi tarjousta kuvaile paikkaa lyhyesti esim. paikkakunta, toivottu asennus ajankohta, onko sähköä rakennuspaikalla, millainen pohjaratkaisu, painekyllästetty sokkeli, valettu laatta vai jokin muu.

Mastomäki Yhtiöt Oy tarjoaa tuotteidemme asennuspalvelua kokeneella ja ammattimaisella otteella.

Kysy rakennusten asennuspalvelua/tarjousta:

Kalle Mastomäki

mastomakiyhtiot@gmail.com
0400916736

Piharakennuksen perusasennukseen sisältyy

Tarjous sisältää piharakennuksen pystytyksen valmiille pohjalle jonka suoruuden asiakkaan tulee huolehtia itse etukäteen.

Asennukseen valmistautuminen

Ennen piharakennuksen tilaamista asiakkaan tulee selvittää edellyttääkö rakentaminen luvan tai ilmoituksen. Käytännöt vaihtelevat kunnittain ja asian voi selvittää oman alueen rakennusvalvonnasta tai teknisestä toimesta. Rakennuksen sijoittelussa tontille tulisi huomioida mahdolliset etäisyysvaatimukset tontin rajoihin, sekä etäisyydet muihin rakennuksiin. Mahdollisesti tarvittavat luvat tulee olla kunnossa ennen asennuksen aloittamista.

Lähtökohtaisesti kaikki rakennuksen alapuoliset maatyöt, kuten maa-aineen tiivistys, kuivatus ja mahdollinen routaeristys, tulee toteuttaa ennen asennusta. Rakennuspaikan ympärillä tulee olla vapaata tilaa vähintään 1,5 metriä asennuksen toteuttamista varten.

Ennen asennusta

Asentajat sopivat asiakkaan kanssa asennuksen aikataulusta. Asentajan tulisi myös päästä autolla mahdollisimman lähelle kohdetta (20 metriä). Asennuksen alkaessa tulisi palvelun tilaajan tai valtuuttamansa henkilön olla asennuspaikalla. Asentajan kanssa käydään läpi asennusalue ja sovitaan valmiin työn luovutuksesta.

Asennuksen jälkeen

Asentaja tekee asennuksesta asennuspöytäkirjan, johon kuitataan hyväksytty asennustyö palvelun tilaajan tai hänen edustajansa toimesta. Asennus käydään asentajan kanssa yhdessä läpi aina kun mahdollista. Kuittaus voidaan toteuttaa sähköpostitse, mikäli tilaaja tai hänen edustajansa on estynyt pääsemään asennuspaikalle asennuksen valmistumisen jälkeen. Ulkopuolisten tekijöiden tai rakennuksen ominaisuuksien aiheuttamat muodonmuutokset tai vauriot rakennuksessa eivät ole asennusvirheitä. Ulkopuolisia tekijöitä ovat mm. maapohjan painuminen, maapohjan routiminen, auringon vaikutuksen aiheuttama kutistuminen, kosteuden aiheuttama turpoaminen, tuulen aiheuttamat muodonmuutokset ja siirtymät tai lumikuorman aiheuttamat painumat. Asiakkaan tulee huolehtia ettei katolle pääse kertymään lumikuormaa. Huomioi että rakennus kannattaa käsitellä sisä- ja ulkopuolelta mahdollisimman pian asennuksen jälkeen.

 

Mikäli sinulle herää kysymyksiä ole yhteydessä

mastomakiyhtiot@gmail.com
0400916736

Jätä yhteydenottopyyntö